Atatürk’ün Yazdığı Şiirler

BİR ASKERİN MEZARINA

Şurada, kabrin üzerinde konulmuş bir,
Beyaz taş var, onun altında bayraklar
Temevvüç ederken, kelleler uçuşurken…
Celâdeti tâbân olurken aldığı cerîhai mevt
İle bu âlemi hîçîye vedâ etmiş bir
Asker yatıyor…
Onun hâbı istirahate çekildiği şu
Makberin üzerine rüfekası eşki teessür döktüler.
Kadınlar dümü rizi mâtem oldular. İhtiyarlar
Nâle eylediler, çocuklar ağladılar.
Şu söğüt ağacının nim setreylediği senin
Mezarın üzerine bir zırh başlık ile kılıç hak,
Olunmuştur. İşte orası o kahramanı muhteremin
Câyi istirahatidir. Ne mutlu ki, hâki pâye vatan
Ona nâilini intizar olmuş!…

Mustafa Kemal – Harbiye talebesi iken yazmıştır.

***

HAKİKAT NEREDE? (OĞUZOĞULLARI)

Gafil, hangi üç asır, hangi on asır
Tuna ezelden Türk diyarıdır.
Bilinen tarihler söylememiş bunu
Kalkıyor örtüler, örtülen doğacak,
Dinleyin sesini doğan tarihin,
Aydınlıkta karaltı, karaltıda şafak
Yalan tarihi gömüp, doğru tarihe gidin.
Asya’nın ortasında Oğuz oğulları,
Avrupa’nın Alplerinde Oğuz torunları
Doğudan çıkan biz, Batıdan yine biz
Nerde olsa, ne olsa kendimizi biliriz
Türk sadece bir milletin adı değil,
Türk, bütün adamların birliğidir.
Ey birbirine diş bileyen yığınlar,
Ey yığın yığın insan gafletleri!
Yırtılsın gözlerdeki gafletten perde,
Dünya o zaman görecek hakikat nerede,
Hakikat nerede?

Mustafa Kemal

Not: Atatürk bu şiiri 1932 yılında İsmail Habib Sevük’e dikte ettirmiştir.

Kaynak: Hacı Angı, Çocuk Gözüyle Atatürk, 4. Baskı, Angı Yayınları

***

BEŞİKE HÂDİSESİ İÇİN

Çıkıyor gönüllere istimdadı
Sâmiamda vatanın feryâdı
Çıkıyor gönüllere istimdadı
Yaralı bir ananın evlâdı

Etmesin mi anaya imdadı?
Rumeli can veriyor yok mu ilaç.
Edelim sıhhatini istimzaç;

Etmeyelim kimseyi izaç?
Zırhlılar her yeri tehidt ediyor,
Makedonya bunu tes’it ediyor.

İnkırazı bize teyit ediyor.
Yemenin purişi malumu cihan
Ne için eyledi millet isyân?
Zulme ister mi bu yoldan burhan

Turuşkalar bile aldı meydan
Hani kânun-u adaâlet nerede?
Mülk-ü millette himâye saadet nerede?
Haricen mülk-ü himaye nerede?

Bizde evvelki şecaat nerede?
Gelse Ertuğrul şöhret-i pervas
Eder elbette tahayyür ibraz
Vatanın feyzine kâdir olamaz

Yeniden fethine verseydi cevâz…
Yıldırım görse şu ahvâlimizi
Ateş kahrı yakar hâlimizi,
Af eder mi bizim efâlimizi,

Mahveder cumle-i emsâlimizi,
Ey büyük Fâtih’i İstanbul’un…
Bu revş olmadı mı makbulün
Sây ile toplanılan mahsulün

Berhava oldu fakat meçhulün…
Yazık oldu Vatana âh yazık…
Her ağızdan çıkıyor: Eyvâh yazık!..

Acısın bizlere, âh yazık!

Mustafa Kemal • Sinop 25 Kânunu Evvel 321 (1905)

***

KASİDEİ İSTİPDAT YAHUT KIRMIZI İZLER

Bir köhne kadit parçası, bir çehrei menhus,
Zulmetler içinde mütereddit, mütelâşi,
Daim mütefekkir görünen, kendine mahsus
Efkârı sakimane ile âleme karşı
Ateş saçarak etmede her gün bizi tehdit,
Âmali harisanesini eyledi tezyit…
Gördükçe bu mazlumlarını, sinesi mağrur,
Tırnaklarını aileler kalbine saplar;
Mağdurlarının her biri bir kûşede ağlar,
Katlandı vatan görmeğe evlâdını makhur…
Birçoklarımız mahpes-ü menfada süründük.
Ey gazii mecruhu vega dideye döndük.
Ey kanlı eliyle vatan âmaline hail,
Ey enmilei sürbu cinayata delâil
Teşkil eden ey köhne kadit, katili efkâr,
Ey katili şübbanı vatan, katili ahrar,
Ey varlığı bir millet için bâdii zillet.
Ey çehresi ifrite veren dehşeti vahşet,
Zindanları, menfaları, mahpesleri doldur,
Ziniciri esaretle bütün hisleri dondur.
Tesmimi nefes, nefyi ebet, sonra denizler..
Her girdiğin evlerde durur kırmızı izler…
Kâbusi hiyanetle vatan can çekişirken
Âtimizi dendanı harisin kemirirken
Bir gün Rumeli dağları envara boyandı;
Hürriyetin enfası ile herkes uyandı.

Mustafa Kemal • Şanlı Ordu Gazetesi : 24 Kasım 1908

***

NOT: Bazı kaynaklarda, “Hakikat Nerede?” şiirinin ismi “Oğuzoğulları” olarak geçmektedir. Yine bazı kaynaklar arasında, şiirlerdeki kelimelerde eksiklikler tarafımızdan gözlemlenmiştir. 
Ve birbaşka konu da “Atatürk’ün Harp Okulu’nda iken “şiir yazıp, dergilere gönderdiği” bilgisinin de yanlış olduğu” gibi bir düşüncenin Kara Harp Okulu Web Sayfası’nda bulunduğu gözlemlenmiştir. Söz konusu sayfada şu yazı yer almaktadır: “Son yapılan araştırmalara göre Mustafa Kemal’in Harp Okulu’nda iken “şiir yazıp, dergilere gönderdiği” bilgisinin de yanlış olduğu anlaşılmıştır. Şiir okuyan, arkadaşlarına şiir okutan Mustafa Kemal Atatürk, şiir yazan bir başka Mustafa Kemal ile karıştırılmıştır.”

Bu çelişkilerden doğrunun hangisi olduğu konusunda fikir ayrılıklarını çözebilecek olan, bu konuda yetkili aydınlarımız bizleri bilgilendirirlerse, seviniriz. 

KAYNAK: tekadamdevrimi.com

Paylaş

3 YORUMLAR

  1. Mustafa Kemal Paşanın yazdığı her bir şiir sanki hayatından birer anı gibi, kurduğu her cümlede vatan sevgisini bize ne güzelde aşılamış. Bunun kıymetini bilmeyen bir nesil geleceğe nasıl ışık tutacak inanın bilmiyorum.

  2. ataturkum sitesinde her an her istediğimi elde etmekteyim Atatürk hakkında merak ettiğim şiirlerini,sözlerini vb. şeyleri bulmaktayım ve kendi çevremde bulunan insanlara da bu siteyi tavsiye etmekteyim.Özel günler yani bayram şiirlerini ve yazılarını da burada bulabiliyorum bundan dolayıda ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.Sitenin başında sliderin olmasıda ayrı bi güzellik katmış siteye.Admine buradan teşekkürlerimi sunuyorum devamını diliyorum…

  3. ATATÜRKÜN yazdığı şiirler çok anlamlı ve insani vatan sevgisine kaptırıyor bu ayrı bir güzellik ve kendi duygularını bize aktarmaktadir NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here