Üzerinden o kadar süre geçmesine ve dünya şartlarının değişmesine rağmen, Atamızın bize miras bıraktığı sözleri hala dünyada geçerliliğini koruyor ve gelişmiş, demokrasisi sağlam bir ülke olabilmenizin de temelini oluşturuyor.

 

Yıkılmak üzere olan hasta bir devlet, tüm kuvvetli yabancı ordular harita üzerinde çoktan bölmüş topraklarımızı, işgalcilerle işbirliği içinde olan bir padişah, 1.Dünya savaşından yeni çıkmış yorgun ve yoksul bir millet… Ve Atatürk diyor ki “Bu milleti tüm işgalcilerden kurtarıcağız ve bağımsızlığımızı ilan ediceğiz” Bu koşullar altında böyle bir açıklama çoğu kişiye utopik gelmiştir ama Atatürk’ün sadece hayalleri değil, bir planı, bir vizyonu vardı. Yıllarca cephede savaşırken kendi halkını ve mevcut medeni devletleri gözlemlemişti, devamlı olarak orduda ve toplumda aktif bir rol almıştı ve bütün gelişmeleri kendi vizyonu için takip ediyordu. İşte tekrar tekrar okumamız ve feyz almamız gereken Atamızın 25 önemli sözü.

 

1.”Basın milletin müşterek sesidir. Başlı başına bir kuvvet, bir okul, bir öncüdür.”

basın-atatürk-sözleri.fw

 

 

 

 

 

 

 

2.”Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.”

eğitim-öğretmen-atatürk-sözleri.fw

3.”Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir.”

atatürk-vizyon.fw

4.”Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!”

basarı-atatürk.fw

5.”Toplumdaki başarısızlığın sebebi, kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ihmal ve kusurdan doğmaktadır.”

atatürk-kadın-hakları.fw

6.”İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal… İkinci Mustafa Kemal, onu “ben” kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!”

mustafa-kemal-ataturk.fw

7.”Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir.

kadınn-hakları-ataturk.fw

8.”Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak eğitim ordusuyla mümkündür.”

mustafa-kemal-ataturk.fw

9.”Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.”

kadın-hakları-atatürk.fw

 10,”Kadınlarımız için asıl mücadele alanı, asıl zafer kazanılması gereken alan, biçim ve kılıkta başarıdan çok, ışıkla, bilgi ve kültürle, gerçek faziletle süslenip donanmaktır. Ben muhterem hanımlarımızın Avrupa kadınlarının aşağısında kalmayacak, aksine pek çok yönden onların üstüne çıkacak şekilde ışıkla, bilgi ve kültürle donanacaklarından asla şüphe etmeyen ve buna kesinlikle emin olanlardanım.”

mustafa-kemal.fw

 11″Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludur.”

başarmak-ataturk.fw

12.”Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner.”

siyasi-ilkeler-ataturk.fw

13. “Tüketici yaşamak iyi değildir. Üretici olalım.”

basarı-mustafa-kemal-ataturk.fw

14. “Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz.

adalet-ataturk.fw

15. “Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.”

ekonomi-ataturk.fw

16. “Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağımıza uygun ve bütün mana ve biçimiyle uygar bir toplum haline değiştirmektir.”

cumhuriyet-ataturk.fw

17.”Savaş zaruri ve hayati olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir.”

ataturkun-vizyonu.fw

18.”Dünyada herşey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir.”

bilim-ataturk.fw

19. “Bütün dünya bilsin ki, benim için bir yandaşlık vardır: Cumhuriyet yandaşlığı, düşünsel ve toplumsal devrim yandaşlığı. Bu noktada yeni Türkiye topluluğunda, bir bireyi bunun dışında düşünmek istemiyorum.”

ataturk-ileri-görüşlülük.fw

20.Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.”

ataturk-sözleri.fw

21.Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.

sanat-ataturk.fw

22″Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir.”

ataturk-sözleri-siirleri.fw

23.”Büyük şeyleri büyük milletler yapar.”

mustafa-kemal-ataturrk.fw

24.”Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.”

atatürk-fikirleri.fw

25.”Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”

 

http://onedio.com/haber/ataturk-un-fazlasiyla-vizyon-sahibi-oldugunu-gosteren-20-onemli-sozu-467442

Paylaş

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here