Atatürk, milli birlik ve beraberliğin sağlanması için büyük bir çaba sarf etmiştir. Ulusal birliğin mutlak tesis edilmesi gerektiğine işaret ederek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin aynı hak ve özgürlüklere sahip olduğunu, hiçbir kişi ya da topluluğa ayrımcılık yapılamayacağını sayısız kere dile getirmiştir.

Atatürk’ün birlik ve beraberlik hususundaki ilk temel ilkesi Milliyetçilik ilkesidir. Bu ilkenin en önemli özelliklerinden biri, birleştirici ve milli birliği temin edici nitelikte oluşudur. Nitekim Atatürk: “Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir” sözüyle toplumu tek bir çatı altında bir araya getirmeyi yani milli birliği sürekli kılmayı hedeflemiştir.

O, gerek milleti tanımlarken, gerekse milliyetçiliğin genel prensiplerini ortaya koyarken hiç bir zaman ırk ve din birliğinin zorunlu olduğunu ifade etmemiştir. Türkiye Cumhuriyet sınırları içinde Türk dili ile konuşan, Türk kültürü ile yetişen ve Türklük idealini benimseyen, yani dil, kültür ve amaç birliği ile birbirine bağlı vatandaşlardan oluşan doğal, siyasi, sosyal ve ekonomik bir bütünü “Türk Milleti” olarak kabul etmiştir.

Atatürk’ün birleştirici, bütünleştirici ve kaynaştırıcı özelliklerini Halkçılık ilkesinde de görmek mümkündür. Bu ilkeye göre, her ne işle meşgul olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes eşit hak, menfaat ve hürriyete sahip olmalıdır. Açıkça ifade edildiği gibi bu ilkeyle sınıf mücadelesinin reddi, bireylerin eşitliği hedeflenmiş olmakla, toplumun birlik ve beraberliğinin sağlanması amaçlanmıştır.

Atatürk’ün birleştirici bütünleştirici ve kaynaştırıcı özellikleri, o tarihlerde olduğu gibi günümüz dünyasında da kabul gören, örnek alınan ve tatbik edilen özelliklerdir.

Paylaş

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here