Herkesin ‘Atatürk’ü koruma kanunu‘ olarak bildiği kanunun aslı aşağıdaki gibidir. Bu kanun hakkında olumlu ve olumsuz düşüncelerin ortaya konulması yararlı olabilir diye düşünüyorum. Benim düşüncem tarihi şahsiyetleri kanunlarla korumak yerine, milletin gönlüne emanet etmek en iyisidir. Milletin gönlünden daha korunaklı bir yer olduğunu düşünmüyorum

ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası: 5816

Kabul Tarihi: 25.07.1951

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31.07.1951

Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 7872

Madde 1 – Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Atatürk’ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk’ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir.

Yukarda ki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.

Madde 2 – Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasiyle işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispetinde artırılır.

Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır.

Madde 3 – Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca re’sen takibat yapılır.

Madde 4 – Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5 – Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür.

Paylaş

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here