Atatürk sözleri: Atatürk ve Ahlâk / Atatürkün Ahlâk ile ilgili sözleri

 • “Hiç bir millet yoktur ki, ahlâk esaslarına dayanmadan ilerlesin.”
 • “Millî ahlâkımız, medeni esaslarla ve hür fikirlerle beslenmeli ve güçlendirilmelidir.”
 • “Tehdit esasına dayanan ahlâk, bir fazilet olmadıktan başka güvene de lâyık değildir.”
 • “Türk milletinin dili Türkçedir. Türk dili Dünya’da en güzel, en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sever ve onu yükseltmek için çalışır. Bir de Türk dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği nihayetsiz felâketler içinde ahlâkının, an’anelerinin, hatıralarının, menfaatlerinin, kısacası bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde muhafaza olunduğunu görüyor. Türk dili Türk milletinin kalbidir, zihnidir.”
 • Korkutma esasına dayanan davranış kuralları (etik), bir erdem olmadıktan başka güvene de uygun değildir.(1924, Muallimler Birliği Kongresi Üyelerine)
 • Hiçbir ulus yoktur ki etik esaslarına dayanmadan yükselebilsin. (24.12.1919, Kırşehir) (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araştırma Merkezi, C. II, s. 4)
 • Etik kutsaldır; çünkü aynı kıymette eşi yoktur ve başka hiç bir çeşit kıymetle ölçülemez. (Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, Atatürk Araştırma Merkezi, s.218)· 
 • Ulusal davranış kuralları (etik), ulusal esaslarla ve özgür düşüncelerle beslenmeli ve destek olunmalıdır. (25.08.1924, Muallimler Birliği Kongresi Üyelerine)
 • Bir milletin ahlak değeri, o milletin yükselmesini sağlar.
 • Bir millet, zenginliğiyle değil, ahlak değeriyle ölçülür.

Atatürk’ün Ahlâk Değerleri ve Milli Ahlâk

“…Millî mevcudiyetin temelini, millî şuurda ve millî birlikte görmekteyiz”26 diyen Atatürk, millî ahlâk üzerinde de dikkatle durmuştur. Ahlâk değerlerimize değinmiştir. Ahlâk anlayışını ve ahlâk değerlerini millet yararına geliştirmek istemiştir. Her türlü millî görevin yerine getirilmesini de millî ahlâka bağlamıştır. Onun içindir ki, konuşmalarının birinde: “Gerçekten de, ahlâkiyet özel fertlerden ayrı ve bunların üstünde, ancak toplumsal, millî olabilir. Milletin toplumsal düzen ve sükûnu, hâl ve gelecekte refahı, mutluluğu, selameti ve dokunulmazlığı, uygarlıkta ilerlemesi, yükselmesi için insanlardan her konuda bilgi, gayret, nefsin feragatini, gerektiği zaman seve seve nefsin fedasını talep eden millî ahlâktır. Mükemmel bir millette millî ahlakın gerekleri, o millet fertleri tarafından, adeta muhakeme edilmeksizin, vicdanî, duygusal bir nedenle yapılır. En büyük millî duygu, millî heyecan işte budur. “Millet analarının, millet babalarının, millet öğretmenlerinin ve millet büyüklerinin; evde, mektepte, orduda, fabrikada, her yerde ve her işte millet çocuklarına, milletin her ferdine bıkmaksızın ve mütemadiyen verecekleri millî terbiyenin amacı, işte bu yüksek millî duyguyu sağlamlaştırmak olmalıdır. “Ahlâkın millî, toplumsal olduğunu söylemek ve maşeri vicdanın bir ifadesidir demek, aynı zamanda ahlâkın kutsal sıfatını da tanımaktır.” “Atatürkçülüğü “modernleştirici milliyetçilik” veya “millî bir çağdaşlaşma ideolojisi” olarak özetliyen bilim adamlarımızın önemli bir gerçeğe parmak bastıklarını belirtmek isteriz” diyenlere katılmamak mümkün değildir.

Paylaş

3 YORUMLAR

 1. Atatürk , Türkiye Cumhuriyeti ni kurduğu temeller o kadar sağlam ki , üzerine inşa edilen her değersiz sözleri ister yele ver ister sele ver. Temel her zaman baki kalacak ve Atatürkçülük bu hazine ile sonsuza kadar devam edecektir. Atatürk ün güzel ahlakını hiç bir ahlaksız bozamayacak…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here