Atatürk Sözleri-Akılcılık ve Başarı Yolu

 • Akıl ve mantığın çözümlemeyeceği mesele yoktur.
  (Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Ayşe Afetinan, 1959, TTK Yayını)

   

 • Fikirler zorla ve şiddetle, top ve tüfekle asla öldürülemez!
  (Peyami Safa, En Büyük Kaybımız, 1938)

   

 • Gerçeği söylemekten korkmayınız.
  (Mustafa Baydar, Atatürkle Konuşmalar, 1964)

   

 • Bu dünyada herşey insan kafasından çıkar. Bir insan başının ifade etmeyeceği hiçbir şeyi düşünemiyorum.
  (Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Ayşe Afetinan, 1959, TTK Yayını)

   

 • İnsan vücudu bir kürsüdür; zeka cevherinin korunduğu yer olan başı, üzerinde taşımak için kurulmuş bir kürsü!.. Çünkü esas zekadır…
  (Ruşen Eşref Ünaydın, Atatürk’ü Özleyiş, Türkiye İş Bankası Yayını, 1957)

   

 • Bir insan, hayatında büyük başarı kazanabilir, fakat yalnız onunla övünerek kalmak isterse, o başarı da unutulmaya mahkumdur. Onun için çalışmak ve daima başarı aramak, herkes için esas olmalıdır.
  (Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Ayşe Afetinan, 1959, TTK Yayını)

   

 • Ben, bir işte nasıl muvaffak olacağımı düşünmem. O işe neler mâni olur, diye düşünürüm. Engelleri kaldırdım mı, iş kendi kendine yürür.
  (Hasan Rıza Soyak, Yakınlarından Hatıralar)

   

 • Ben askerî deha filân bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldığım zaman benim yaptığım iş şudur: Vaziyeti iyice tesbit etmek, sonra bu vaziyet karşısında alınacak tedbirin ne olduğuna karar vermek. Bu kararı bir kere verdikten sonra artık acaba yapayım mı, yapmayayım mı, diye tereddüt etmemek. Tereddütsüz kararı tatbik etmek. Ve muvaffak olacağıma inanarak tatbik etmek.
  (Asım Us; Gördüklerim, Duyduklarım, Duygularım)

   

 • Verdiğiniz emrin yapılmasından emin olmak istiyorsanız ta en son gerçekleşme ucuna kadar kendiniz onun başında bulunmalısınız.
  (Ruşen Eşref Ünaydın; Atatürk, Tarih ve Dil Kurumları (Hatıralar) )

   

 • Benim yaptığım işler, biri diğerine bağlı ve lüzumlu olan şeylerdir. Fakat, bana yaptıklarımdan değil, yapacaklarımdan bahsedin.
  (Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Ayşe Afetinan, 1959, TTK Yayını)

   

 • Benim her emrim yapılır, çünkü benden yapılmayacak emirler çıkmaz.
  (Asaf İlbay, Atatürk Anektodlar-Anılar, Derleyen: Kemal Arıburnu)

   

 • Büyük kararlar vermek kâfi değildir. Bu kararları cesaret ve kesinlikle tatbik etmek lâzımdır.
  (Bâki Vandemir, Atatürk, Atatürk Görüşler ve Hatıralarla)

   

 • Üyeleri pek fazla olan komisyon, büyük işler meydana getiremez. (1930)
  (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri III, s.88)

   

 • Bütün ilerlemeler, insan fikrinin eseridir. Fikri harekete getirmek birinci işimiz olmalıdır. Bir kere millet benliğine hakim olsun ve düşünebilsin, yeter! Başlangıçta hatalı düşünse de, az zaman sonra bu hatayı düzeltebilir… Fikir bir kere faaliyete başladı mı, her şey yavaş yavaş düzene girer ve düzelir. Fikrin serbest hareketi ise ancak kişinin düşündüğünü serbest olarak söylemek, yazmak ve verdiği karara göre her türlü teşebbüse girebilmek serbestisine sahip olmasıyla mümkündür.
  (Kılıç Ali, Atatürk’ün Hususiyetleri, 1955)

   

 • Gizli iş gizli kalmaz. Er geç meydana çıkar. İyisi mi başından açık olun, açık, açık!
  (Ruşen Eşref Ünaydın; Atatürk, Tarih ve Dil Kurumları (Hatıralar) )

   

 • Bir insan milyoner olur. Fakat birgün bütün servetini kaybeder, düşebilir. Ancak, o adamın içinde cevher varsa, çalışma kudreti, çalışma aşkı yaşıyorsa gene kazanıp eski servetini elde edebilir.
  (Hikmet Bayur, TDK Türk Dili, Belleten, No:33, 1938)

   

 • Herşeyden önce kendinizin dikkat ve özenle seçeceğiniz belgelere dayanınız. Bu belgeler üzerinde yapacağınız incelemede herşeyden ve herkesten önce kendi insiyatifinizi ve ince milli süzgecinizi kullanınız. Sizi büyük hedefe ancak bu görüşlerde kıskanç olmak ulaştırır.
  (Atatürkçülük, 1982, Genelkurmay Başkanlığı Yayınları (Uluğ İğdemir’in makalesinden) )

   

 • Hergün, sabah, akşam, gece ne zaman vakit bulabilirseniz; bir çeyrek, yarım saat, ne kadar zaman ayırabilirseniz kendi içinize çekilin, o gün yaptığınız işi gözönünden ve düşüncelerinizin tartısından bir defa geçirin, ne ettiğinizi ne işlediğinizi her gün bir defa kendi kendinize yoklayın. Şuurunuzdan alacağınız cevapların ne kadar faydalı olacağını hayal bile edemezsiniz.
  (E. Ziya Karal, Atatürk’ten Düşünceler, 1981)

   

 • İnsanları istediği gibi kullanan kuvvet, fikirler ve bu fikirleri belirleyen ve yayan kimselerdir. Fikrin özelliği de hiçbir itirazın bozamayacağı bir kesinlikle kendi kendisini kabul ettirmektir. Bu da fikrin yavaş yavaş duygular haline gelerek inanca dönüşmesiyle mümkündür ve böyle olduktan sonradır ki, onu sarsmak için bütün başka mantıkların, başka düşüncelerin hükmü olamaz.(1914)
  (Zabit ve Kumandan İle Hasbihal, M.Kemal Atatürk)

   

 • Fikir hazırlıkları, seferberlikte asker toplamak için olduğu gibi davul zurna ile temin edilemez. Fikir hazırlıklarında alçak gönüllülükle çalışmak, kendini silmek, karşısındakine samimi bir güven aşılamak lazımdır. ( 1919 )
  (Falih Rıfkı Atay, Atatürk’ün Bana Anlattıkları, 1955)

   

 • Zamanında hiçbir şeyi kaçırmamak ve zamansız hiçbir şeye uzaktan yakından girişmemek başlıca dikkatimizi çeken şey olmalıdır. ( 1919 )
  (Mazhar Müfit Kansu, Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürkle Beraber, Cilt I)

   

 • Bir işi zamansız yapmak, o işi bozmak, başarısızlığa uğratmak olur. Herşey sırasında ve zamanında yapılmalıdır. ( 1919 )
  (Mazhar Müfit Kansu, Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürkle Beraber, Cilt I)

   

 • Birtakım özel ve saklı amaçları gizleyerek, kalbinde, vicdanında tutarak, sebep diye olur olmaz şeyleri söylemek doğru değildir. ( 1920 )
  (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt I, 1945, Türk İnkılâp Tarihi Enst. Yay.)

   

 • Dünya insanlarının hatırına gelen her olumlu iyi şeyin meydana gelişine maddi imkân olsa idi, hakikaten bütün dünyanın genel manzarası başka türlü olurdu. Fakat, insanlar için herşeyi yapmakta maddeten imkân bulunamaz. ( 1920 )
  (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt I, 1945, Türk İnkılâp Tarihi Enst. Yay.)

   

 • Fikirler anlamsız, mantıksız, boş sözlerle dolu olursa, o fikirler hastalıklıdır. Aynı şekilde sosyal hayat akıl ve mantıktan uzak, faydasız, zararlı ve birtakım inançlar ve geleneklerle dolu olursa felce uğrar. ( 1922 )
  (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt II, 1952, Türk İnkılâp Tarihi Enst. Yay.)

   

 • Büyük olaylar, fikirlerde büyük inkılâplar yatar. ( 1922 )
  (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt II, 1952, Türk İnkılâp Tarihi Enst. Yay.)

   

 • Çok söz, uzun söz bir şey için söylenir: Gerçeği anlamayanları gerçeğe getirmek için… ( 1923 )
  (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt II, 1952, Türk İnkılâp Tarihi Enst. Yay.)

   

 • Vatandaşlara, kamuoyuna daima gerçeği söylemek vazifemiz olsun. Herkesçe arzularının tamamen yerine gelmesi mümkün olduğuna dair fikir vermek bizim için fayda vermez. Maksadımız böyle gün kazanmak değildir.Bütün hayatımızı hakiki hedeflere sevketmek ve en nihayet millete birgün eliyle tutacağı hakiki ve maddi eserler vermektir. Sözlerimiz herkesin hoşuna gidecek sözler değil, fakat milleti yükseltecek hakikatler olacaktır. ( 1923 )
  (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt II, 1952, Türk İnkılâp Tarihi Enst. Yay.)

   

 • Çok namuslu olmalıdır. Ve şimdiye kadar yapılmış bulunan hataların en büyüğü bilhassa teşebbüs sahiplerimizin, aydınlarımızın ve özellikle bilginlerimizin en büyük günahı namuslu olmamaktır. Milletin karşısında namuslu olmak, namuslu hareket etmek lazımdır. Milleti aldatmayacağız. Millete daima ve daima gerçeği söyleyeceğiz. Belki hata ederiz. Gerçek zannederiz. Fakat millet onu düzeltsin! Kendimizi kimsenin üstünde görmeye de hakkımız yoktur… Radikal yürümek ve esaslı olmak lazımdır.Yapacağımız şeyin bir anlamı bir nedeni olması gerekir. Bütün dünya bilsin. Yeni Türkiye ne yapıyor, hangi esas üzerine yürüyor. Gerçekte aldatmak kolay değildir. Hiçbir zaman medeniyet dünyasını aldatabileceğimizi zannedemeyiz. Böyle bir zan dünyanın en büyük yanılgısı içinde bulunduğumuzu göstermekten başka bir neticeye varamaz. ( 1923 )
  (Arı İnan, Gazi M.Kemal Atatürk’ün 1923 Eskişehir-İzmit Konuşmaları, 1982, TTK Yay.)

   

 • Biz bir şeyi vicdanen iyi yaptığımıza, sözlerimizin gerçekliğine inanmış isek, ondan olduğu gibi açık, net, tereddüt ve belirsizliğe yer vermeden söz etmeliyiz. ( 1923 )
  (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt II, 1952, Türk İnkılâp Tarihi Enst. Yay.)

   

 • İnsanlar kişisel olarak çalışırlarsa başarılı olamazlar. Çünkü Allah insanları yaratırken onlara öyle bir zorunluluk vermiştir ki, her insan diğer insanlarla birlikte çalışmaya mecbur ve mahkûmdur. Bu ortak çalışma adeta bir ilahi ihtiyaç olunca, amaçları birleştirmenin nasıl zorunlu olduğunu kolayca anlarız. ( 1923 )
  (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt II, 1952, Türk İnkılâp Tarihi Enst. Yay.)

   

 • Milli hedef belli olmuştur. Ona ulaşacak yolları bulmak zor değildir, önemli olan, çetin olan o yollar üzerine çalışmaktır. Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak. Toplumsal hastalıklarımızı incelersek temel olarak bundan başka, bundan önemli bir hastalık keşfedemeyiz; hastalık budur. O halde ilk işimiz bu hastalığı esaslı bir şekilde tedavi etmektir. Milleti çalışkan yapmaktır. Servet ve onun doğal sonucu olan refah ve mutluluk yalnız ve ancak çalışkanların hakkıdır. ( 1923 )
  (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt II, 1952, Türk İnkılâp Tarihi Enst. Yay.)

   

 • Allah dünya üzerinde yarattığı bu kadar nimetleri, bu kadar güzellikleri insanlar istifade etsin, varlık içinde yaşasın diye yaratmıştır ve azamî derecede faydalanabilmek için de, bütün yaratıklardan esirgediği zekâyı, akıllı insanlara vermiştir. ( 1923 ) 
 • Bir toplumun mutlaka ortak bir fikri vardır. Eğer bu her zaman ifade edilmiyor ve açığa çıkarılamıyorsa, onun yokluğuna hükmedilmemelidir. O pratikte mutlaka vardır. Varlığımızı, bağımsızlığımızı kurtaran bütün iş ve hareketler, milletin müşterek fikrinin, arzusunun, azminin meydana getirdiği büyük eserinden başka bir şey değildir. ( 1924 )
  (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt II, 1952, Türk İnkılâp Tarihi Enst. Yay.)

   

 • Bizim akıl, mantık, zeka ile hareket etmek en belirgin özelliğimizdir. Bütün hayatımızı dolduran olaylar bu gerçeğin delilidirler. ( 1925 )
  (Sadi Borak, Bilinmeyen Yönleriyle Atatürk, 1966)

   

 • Bilinç; daima ileriye ve yeniliğe götüren, geri dönüş kabul etmez bir özellik olduğuna göre, Türkiye Cumhuriyeti halkı, ileriye ve yeniliğe uzun adımlarla yürümekte devam edecektir; bilince bir hastalık bulaşmadıkça geri gitmek veya durmak hatıra bile gelemez. ( 1925 )
  (Hasan Rıza Soyak, Atatürk’ten Hatıralar, Cilt I, 1973)

   

 • Birbirimize daima gerçeği söyleyeceğiz. Felaket veya mutluluk getirsin, iyi veya kötü olsun, daima gerçekten ayrılmayacağız. ( 1925 )
  (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt II, 1952, Türk İnkılâp Tarihi Enst. Yay.)

   

 • Hayat demek mücadele, çarpışma demektir. Hayatta başarı, mutlaka mücadelede başarılı olmakla mümkündür. ( 1927 )
  (M.Kemal Atatürk, Nutuk, Cilt II, 1960, Türk Devrim Tarihi Ens. Yay.)

   

 • Yolunda yürüyen yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır. ( 1930 ) 
 • Biz daima gerçeği arayan ve onu buldukça ve bulduğumuza inandıkça ifadeye cesaret eden adamlar olmalıyız. ( 1931 )
  (Sümerbank Dergisi, Cilt III, Sayı:29, 1963 Uluğ İğdemir)

   

 • Başarılarda gururu yenmek, felâketlerde ümitsizliğe direnmek lâzımdır. ( 1930 )
  (Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Ayşe Afetinan, 1959, TTK Yayını)

   

 • Herhangi bir kişinin, yaşadıkça memnun ve mutlu olması lüzumlu olan şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır.Makul bir adam, ancak bu şekilde hareket edebilir. Hayatta tam zevk ve mutluluk ancak gelecek nesillerin şerefi, varlığı, mutluluğu için çalışmakta bulunabilir. ( 1937 )
  (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt II, 1952, Türk İnkılâp Tarihi Enst. Yay.)
Paylaş

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here