Atatürk Sözleri-Aile Hayatı

 • Evlilikte iyi bir geçimin sağlanması ve devamlı olabilmesi için var olması gereken şartlar incelenip anlaşıldıktan sonra, dini, milliyeti, iyiliği, terbiyesi, ahlakı, âdetleri farklı iki insanın birleşmelerindeki gariplik kadar dikkati çeken birşey olmadığı kolaylıkla anlaşılıyor. ( 1918 )
  (M. Kemal Atatürk’ün Karlsbad Hatıraları, Prof. Dr. A. Afetinan)

   

 • Medeniyetin esası, ilerlemenin ve kuvvetin temeli, aile hayatındadır. Bu hayatta yozlaşma, muhakkak sosyal, ekonomik ve siyasi bozulmaya neden olur. Aileyi oluşturan kadın ve erkeklerin doğal haklarına sahip olmaları, aile vazifelerini yerine getirebilme gücünde olmaları lazımdır. (1924)
  (Atatürkçülük, Atatürk’ün Görüş ve Direktifleri, S.327, MEGSB, Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanmıştır)

   

 • Sosyal hayatın kaynağı, aile hayatıdır. Ailenin kadın ve erkekten kurulduğunu açıklamaya gerek yoktur. ( 1925 )
  (Atatürkçülük, Atatürk’ün Görüş ve Direktifleri, S.327, MEGSB, Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanmıştır)

   

 • Eşini mesut edebilecek herkes evlenmelidir… Çoluk – çocuk sahibi olmalıdır… Bana bakmayınız. Bu meselede örnek İsmet Paşa’dır. Benim hayatım başka türlü düzenlenmiştir. Buna rağmen tecrübesini yaptım. Sonradan anladım ki bu iş benim başarabileceğim iş değilmiş… Çocuk sevgisi insan için bir ihtiyaçtır. Hele yaş ilerledikçe bu ihtiyaç kendisini daha kuvvetle hissettiriyor. Onun için de Ülkü’yü yanımdan ayırmak istemiyorum. ( 1936 )
  (Abdülkadir İnan, Türk Kültürü Dergisi, Sayı:25, 1964)

   

 • Çocukları serbestçe konuşmaya, düşündüklerini, duyduklarını olduğu gibi, ifade etmeye teşvik etmelidir; böylece hem hatalarını düzeltmeye imkân bulunur, hem de ileride yalancı ve ikiyüzlü olmalarının önüne geçilmiş olur. Kısacası çocuklarımızı artık, düşüncelerini iç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık da başkalarının samimi düşüncelerine saygı duymaya alıştırmalıyız. Aynı zamanada onların temiz yüreklerinde; yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle beraber doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışılmalıdır. Bence bunlar, çocuk terbiyesinde, ana kucağından en yüksek eğitim ocaklarına kadar her yerde, her zaman üzerinde durulacak önemli noktalardır. Ancak bu şekildedir ki, çocuklarımız memlekete yararlı birer vatandaş ve mükemmel birer insan olurlar.
  (Hasan Rıza Soyak, Fotoğraflarla Atatürk ve Atatürk’ün Hususiyetleri, 1965)
Paylaş

1 Yorum

 1. Atatürkün aile hayatına verdiği önem toplumun geleceği açısından düşünüldüğünde büyük önem taşır. İyi ailelerden iyi gençler çıkar bundan dolayı ailenin maddi ve manevi olarak sağlam olması lazım. Bugünün küçkleri yarının büyükleridir dolayısıyla çocuklar abu şekilde bakmak ve düşünmek gerekir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here