Öğrencilerimiz için Atatürk ilkeleri ve anlamları ile Atatürk ilkeleri ve açıklamaları hakkında bilgi veriyoruz. Atatürk İlkeleri Atatürk’ün en büyük…

Atatürk İlkeleri Atatürk’ün en büyük hedefi ulusunu çağdaş ülkeler seviyesi­ne çıkarmak, kurduğu cumhuriyeti sonsuza dek korumak ve ge­liştirmekti. Bunları gerçekleştirmek için birçok devrim yaptı. Bu devrimlerin tümü Atatürk’ün ilkelerinin ışığında gerçekleşmiştir, Atatürk ilkeleri şunlardır:

1.   Cumhuriyetçilik

2.   Milliyetçilik

3.   Halkçılık

4.   Devletçilik

5.   Laiklik

6.   İnkılapçılık

Bu ilkelerin tümüne “Atatürkçülük” denilmektedir.

1.   Cumhuriyetçilik: Atatürk devrimleri siyasi özellikler taşır. Atatürk, Türk ulusunun çok uluslu bir imparatorluktan ulus devleti­ne geçişini gerçekleştirmiş ve modern Türkiye’nin ulusal kimliğini oluşturmuştur. Atatürk, halkın kendi kendini yönetmesinin, yani demokrasinin yolunun cumhuriyet yönetimiyle olanaklı olduğu­nu görmüştür.

2.   Laiklik: Laiklik, devlet ve din işlerinin birbirinden ayrılmasının yanı sıra eğitim, kültür, sanat ve yasama konularının da dinden bağımsız olması anlamını taşır.

3.   İnkilapçılık (Devrimcilik): Atatürk’ün en önemli ilkelerinden birisi de devrimciliktir, Bu ilkenin anlamı, Türkiye’nin devrimleri gerçekleşti­rerek geleneksel kuruluşlarının yerini modern kuruluşlara bırakma­sıdır,

4.   Milliyetçilik: Cumhuriyet devrimi, aynı zamanda milliyetçi bir devrimdir. Bu milliyetçilik hem yerel hem de evrensel anlam­da ırkçı bir yapıda değildir, Yurtseverliği önemli saymaktadır, Mil­liyetçiliğin amacı, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının korun­ması ve cumhuriyetin siyasal yönden kuvvetlenmesidir. Bu milliyetçilik anlayışı diğer ulusların bağımsızlıklarına saygılı ve anti-emperyalisttir, Milliyetçilik ilkesi; Türk devletini, vatanı ve halkı ile bölünmez bir bütün olarak kabul etme düşüncesine inanmaktır,

5.   Halkçılık: Cumhuriyet devrimi, hem içeriği hem de hedef­leri bakımından sosyal bir devrimdir, Batı kanunlarının yürürlüğe girmesiyle kadınların statüsü değişmiştir, Halkçılık ilkesi, halk ara­sında sınıf, cinsiyet ve ırk ayrımına karşıdır, Hiçbir bireyin, sınıfın, ailenin veya organizasyonun diğerlerinin daha üzerinde olmasını kabul etmez.

6. Devletçilik: Mustafa Kemal Atatürk, açıklamalarında ve politikalarında modern Türkiye’nin kurulmasının ancak ekonomik ve teknolojik gelişmelere bağlı olduğunu belirtmiştir. Devletçilik il­kesi; devletin, ülkenin genel ekonomik çalışmalarının düzenlen­mesinde, özel sektörün girmek isteyip de giremediği veya ulusal çıkarlar nedeniyle girdirilmediği alanlara girmesi demektir. Atatürk ilkeleri nelerdir anlamı nedir kısaca bilgi aktardık.

Kaynak: http://www.eokul-meb.com/ataturk-ilkeleri-ve-anlamlari-aciklamalari-44303

Paylaş

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here