Atatürk İlkeleri Nelerdir? Atatürk İlkelerinin Anlam Açıklamaları

Aşağıdaki yazıda Önderimiz Atatürk’ün milli mücadele kazanıldıktan sonra devlet sistemimizi – devletin siyasi yapısını – düzenlemek amacıyla ortaya koyarak hayata geçirdiği doktrinler olarak tanımlayabileceğimiz ilkeler başlıklar halinde kısa açıklamaları, anlamları ve örnekleri ile verilmiştir. 

Cumhuriyetçilik İlkesi

Cumhuriyetçilik, uslusal egemenliğin esas alındığı bir idare biçimidir.Atatürk`ün cumhuriyetçilik ilkesi yeni Türk Devleti’nin en önde gelen özelliklerinden biri olup, en basit ve anlaşılır ifadesiyle halkın kendi kendisini yönetmesi olarak tanımlanabilir. Diğer bir deyişle ülke sınırları içerisindeki halkın, kendini en iyi şekilde idare edeceğine inandığı kişileri yine kendisinin seçme özgürlüğüdür. 

– Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının Verilmesi, Cumhuriyetin İlanı Cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilen olgulardan bazılarıdır. 

Milliyetçilik İlkesi

Türk milletinin kendi varlığı mutluluğu ve toplumsal bütünlüğü için çalışırken, diğer ülke insanlarının da bu ülke bütünlüğüne ve milli birliğe saygı gösterilmesi anlamı ifade eden bir doktrindir. Atatürk milliyetçiliği oldukça büyük bir hoşgörüyü içinde barındırır. Çünkü Atatürk milliyetçiliği yalnızca kendi milli varlığı ve birliğini değil diğer milletlerin de varlığının ve birliğinin devamını arzu eder. 

– Türk Tarih ve Dil Kurumlarının Kurulması, İstiklal Marşı`nın Kabulü, Milliyetçilik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilen olgulardan bazılarıdır.

Halkçılık İlkesi

Cumhuriyet ile yönetilen bir ülkede, siyasal açıdan kalkınmada, yönetim ve idarede, millet ve devlet imkânlarından istifade edilmesinde halk yararının ön planda tutulması demektir. Halkçılık ilkesi, Türk milletinin sosyal yaşantısında hiçbir şekilde birey, aile, zümre ve sınıf egemenliğinin olamayacağı, bütün ulus bireylerinin yasa önünde eşitliği esasına dayanır.
– Aşar Vergisinin Kaldırılması, Türk Medeni Kanununun Kabulü Halkçılık ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilen olgulardan bazılarıdır.

Laiklik İlkesi

Din olgusunun çağdaş bir düzeye getirilmesi ve uygun ve olması gereken bir zemine oturtulması olgusudur. Din ile ilgili işlerin belli bir düzene sokulması ve de devletin bu mevcut düzen içerisinde din ve vicdan hürriyetini tanımasıdır. Diğer bir deyişle Laik sistemde din ve vicdan hürriyetinin teminatı bizzat devletin kendisidir. Bu sistemde din işleri ile devlet işleri tamamen bir birinden ayrı tutulurken herkesin istediği gibi ibadet etme özgürlüğü tanınmıştır.

– Saltanatın ve Halifeliğin Kaldırılması, Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması Laiklik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilen olgulardan bazılarıdır.

İnkılapçılık (Devrimcilik) İlkesi

Aklın, bilimin ve muasır medeniyetin icap ettirdiği yeniliklerin, toplumun ihtiyaçları gözetilerek yapılmasıdır. Eski, hükmünü yitirmiş yararından çok zararı olacak devlet ve toplum işlerinde bir düzenleme yaparak bilhassa eskimiş ve artık geçerliğini yitirmiş kamu müesseselerini yeni baştan dizayn etmek demektir.

– İnkılâpçılık ilkesi siyasal ve sosyal alanların tümünde yapılan yenilikleri kapsar.

Devletçilik İlkesi

Şahısların özel girişimlerini ve gösterecekleri faaliyetleri esas almak kaydı ile yeri geldiğinde devletin milletimiz adına memleket ekonomisini kontrol altında tutması anlamına gelmektedir. Devletçilik, ekonomik ve sosyal kalkınma ve gelişmişlik için, yapılması gereken iş ve eylemlerin derhal yapılması anlamına demektir.

– Karayolları, havaalanları, demiryolları ve limanların yapımı, 1. Beş yıllık kalkınma planı, devletin banka kurması Devletçilik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilen olgulardan bazılarıdır 

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi içeriğinden derlenmiştir.

Paylaş

3 YORUMLAR

  1. Atatürk İlkeleri Nelerdir ? Bu ilkeleri hepimizin benimsemesi gerekir. 62 müslüman ülke içerisinde demokrasi ve laiklik gibi en temel değerleri benimseyen ve Cumhuriyet rejimini kabul eden tek devlet ülkemizdir. Bunu da yüce Atatürk’e borçluyuz. Atatürk ilkeleri sayesinde hür ve özgürüz. Bugün gelinen noktada ne yazık ki devrim ve ilkelerden ödünler verilmekte ve karşı devrim canlandırılmaktadır ancak ne olursa olsun bun da muvaffak olamayacaklardır. Atatürk önümüzdeki bir ışıktır onun ışığını kimse söndüremez.

  2. Kurtuluş Savaşı’nın başlamasında ve başarıya ulaşmasında Atatürkçü düşüncenin büyük rolü olmuştur. Savaştan sonra ise ülkenin kalkınması ve milletin çağdaşlaşması Atatürkçü düşünce ve Atatürk ilkeleri sayesinde gerçekleşmiştir. Atatürk, siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda hedeflediği tüm inkılapları bu ilkeler ışığında gerçekleştirmiştir. Atatürk ilkelerinin amacı, Türk milletinin millî birlik ve beraberlik içinde onurlu ve mutlu bir hayat sürmesini sağlamak, bunun için de bağımsız ve güçlü bir Türkiye yaratmaktır.

    Atatürk ilkeleri Türk milleti için daima iyi ve güzel olanı amaçlamıştır. Bu amaçların en başta gelenleri ise aklın ve bilimin öncülüğünde çağdaşlaşma ve millî kültürü geliştirmektir.

  3. Atatürk ilkeleri, tümüyle akılcı ve gerçekçi bir temele oturmuşlardır; çünkü Türk milletinin özellikleri, bugünkü ve yarınki gereksinimleri göz önüne alınarak çağdaş yaşamın gereklerini uygun olarak belirlenmişlerdir. Uygulamaya da yansıyarak Atatürk inkılaplarında somutlaşmışlardır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here