medeni »

Türk Medeni Kanunu

Türk Medeni Kanunu

admin Şubat 10, 2017 0

Hukuk alanında yapılan inkılapların ana amacı, laik, demokratik, çoğulcu, özgürlükçü, akla, bilimsel esaslara ve en önemlisi eşitliğe dayanan bir devlet sistemi ve yaşam biçimi oluşturabilmekti. Hukuk inkılabı da, siyasal inkılaplar gibi, arka arkaya atılan

Read More »