laiklik ilkesi »

Laiklik ilkesi

Laiklik ilkesi

admin Şubat 21, 2017 0

Laiklik, gerçek manada, din işleri ile devlet işlerinin ayrı tutulmasıdır. Herkes istediği gibi ibadetini yapabilir ancak hiç bir kimse başka bir kimseye dini konular üzerinde baskı yapamaz. Böyle bir tutum içinde bulunamaz. Burada gözetilen

Read More »
Atatürk’ün Laiklik İlkesi ve Özellikleri

Atatürk’ün Laiklik İlkesi ve Özellikleri

admin Mayıs 24, 2014 0

Atatürk’ün Laiklik İlkesi ve Özellikleri Lâiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, din ve vicdan hürriyetinin devlet tarafından güvence altına alınmasıdır. Lâiklik, devlet yönetiminde aklın ve bilimin esas alınmasını öngörür. Lâik devlette, kişiler ibadet

Read More »
Atatürk İlkeleri-Laiklik Nedir?

Atatürk İlkeleri-Laiklik Nedir?

admin Nisan 22, 2014 0

Atatürk İlkeleri-Laiklik Nedir? Türkiye Cumhuriyetinin temellerini Atatürk İlkeleri ve Atatürk İnkılapları oluşturur. Atatürk ilkelerinin içinde en çok tartışılan Laiklik ilkesidir. Atatürk’ün Laiklik ilkesine çeşitli çevrelerden farklı tanımlar ve yorumlar yapıldı: Laiklik, dinsizlik dendi. Laiklik,dini korumak dendi, Laiklik,Özgürlüklerde sınır tanımayan dendi. Laiklik,farklı dinlerden

Read More »