İnkılap Tarihi »

Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar

Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar

admin Şubat 23, 2017 0

Eğitimin birleştirilerek millileştirilmesi ve Türk milletinin kültürel açıdan geliştirilmesi adına yapılan çalışmalar. Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar. 1-Milli Eğitim Eğitim Politikası Eğitim, bir toplumdaki kültür değerlerini genç nesillere aktararak milletin birlik ve beraberlik

Read More »
Türk Medeni Kanunu

Türk Medeni Kanunu

admin Şubat 10, 2017 0

Hukuk alanında yapılan inkılapların ana amacı, laik, demokratik, çoğulcu, özgürlükçü, akla, bilimsel esaslara ve en önemlisi eşitliğe dayanan bir devlet sistemi ve yaşam biçimi oluşturabilmekti. Hukuk inkılabı da, siyasal inkılaplar gibi, arka arkaya atılan

Read More »
Türk İnkılabının Özellikleri – Genel Özellikleri

Türk İnkılabının Özellikleri – Genel Özellikleri

admin Mayıs 7, 2015 1

Türk inkılabı, bir doğuş, var oluş, kurtuluş, yeniden kuruluş ve baştan düzenlemeyi amaç kılan topyekün bir yenilik hareketidir. Ayrıca Milli Bağımsızlık ve Milli Egemenlik mücadelesidir. Dışarıda İttifak (Antlaşma)Devletleri ‘ne karşı, içeride de Sultan ve de

Read More »
9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu

9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu

admin Eylül 9, 2014 0

9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu 19 Mayıs 1919’da Samsun’da Başlayan Ulusal Kurtuluş Savaş’ı yolculuğu, 9 Eylül 1922’de İzmir’de sona erdi. Bu gün İzmir’in Kurtuluş Günü; Emperyalizmin Anadolu topraklarından sürüldüğü, denize döküldüğü gün. Mustafa Kemal ‘in

Read More »
Erzurum kongresi 23 Temmuz – 7 Ağustos 1919

Erzurum kongresi 23 Temmuz – 7 Ağustos 1919

admin Temmuz 24, 2014 0

Erzurum Kongresi, Amasya Genelgesi’yle duyurulan ve 23 Temmuz – 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum’da toplanan kurultaydır. Kongreye çoğunluğu işgal altındaki 5 doğu ili Trabzon, Erzurum, Sivas, Bitlis ve Van’dan gelen 62 delege katılmış;

Read More »
Amasya Genelgesi (Tamimi) 22 Haziran 1919

Amasya Genelgesi (Tamimi) 22 Haziran 1919

admin Haziran 22, 2014 0

Amasya Genelgesinin  İmzalanması Saraydüzü Mevkii’ndeki 5. Kafkas Fırkası’nın karargahı olan Saraydüzü Kışlası’nda AMASYA TAMİMİ’nin görüşülmesine başlanıldı. 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa ve Hamidiye Kahramanı olarak tanınan eski Bahriye Nâzırı Hüseyin Rauf Bey, 3.Kolordu

Read More »
Turgut ÖZAKMAN Şu Çılgın Türkler Belgeseli 3

Turgut ÖZAKMAN Şu Çılgın Türkler Belgeseli 3

admin Mayıs 30, 2014 0

Turgut ÖZAKMAN Şu Çılgın Türkler Belgeseli 3 Şu Çılgın Türkler, Turgut Özakman’ın Kurtuluş Savaşı dönemini anlatan romanı. Kurtuluş dizisinin de senaristi olan Turgut Özakman’ın elli küsür yıldır süregelen araştırmalarının ürünüdür. Özakman, kitapta anlattığı olayların geçtiği yerleri sırt çantası

Read More »
Turgut ÖZAKMAN Şu Çılgın Türkler Belgeseli 2

Turgut ÖZAKMAN Şu Çılgın Türkler Belgeseli 2

admin Mayıs 30, 2014 0

Turgut ÖZAKMAN Şu Çılgın Türkler Belgeseli 2 Şu Çılgın Türkler, Turgut Özakman’ın Kurtuluş Savaşı dönemini anlatan romanı. Kurtuluş dizisinin de senaristi olan Turgut Özakman’ın elli küsür yıldır süregelen araştırmalarının ürünüdür. Özakman, kitapta anlattığı olayların geçtiği yerleri sırt çantası

Read More »
Turgut ÖZAKMAN Şu Çılgın Türkler Belgeseli 1

Turgut ÖZAKMAN Şu Çılgın Türkler Belgeseli 1

admin Mayıs 30, 2014 0

Turgut ÖZAKMAN Şu Çılgın Türkler Belgeseli 1 Şu Çılgın Türkler, Turgut Özakman’ın Kurtuluş Savaşı dönemini anlatan romanı. Kurtuluş dizisinin de senaristi olan Turgut Özakman’ın elli küsür yıldır süregelen araştırmalarının ürünüdür. Özakman, kitapta anlattığı olayların geçtiği yerleri sırt çantası

Read More »
Lozan Antlaşması

Lozan Antlaşması

admin Mayıs 26, 2014 0

Lozan Barış Antlaşması (veya yapıldığı dönem Türkçesi ile Lozan Sulh Muahedenamesi), 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre’nin Lozan şehrinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika ve Yugoslavya temsilcileri tarafından, Leman gölü kıyısındaki Beau-Rivage Palace’ta imzalanmış barış antlaşması. 1920 yazına gelindiğinde I. Dünya Savaşı’nın galipleri mağluplar ile hesaplaşmalarını

Read More »