Atatürk İlkeleri »

Cumhuriyetçilik ilkesi

Cumhuriyetçilik ilkesi

admin Şubat 23, 2017 0

Atatürk’ün gerçekleştirdiği bütün ilke ve inkılaplar Milletimizin çağdaş ve ileriye dönük bir çizgide ilerlemesi manasını taşır. Cumhuriyetçilik ilkesi en basit ve anlaşılır manasıyla halkın kendi kendisini yönetmesidir. Yani bir ülke sınırları içerisinde bulunan halkın,

Read More »
Laiklik ilkesi

Laiklik ilkesi

admin Şubat 21, 2017 0

Laiklik, gerçek manada, din işleri ile devlet işlerinin ayrı tutulmasıdır. Herkes istediği gibi ibadetini yapabilir ancak hiç bir kimse başka bir kimseye dini konular üzerinde baskı yapamaz. Böyle bir tutum içinde bulunamaz. Burada gözetilen

Read More »
ATATÜRK ilkeleri: Milliyetçilik

ATATÜRK ilkeleri: Milliyetçilik

admin Şubat 11, 2017 0

Ben batı milletlerini, bütün dünyanın milletlerini tanırım. Fransızları tanırım, Almanları, Rusları ve bütün dünyanın milletlerini şahsen tanırım ve bu tanışmam da harp meydanlarında olmuştur, ateş altında olmuştur, ölüm karşısında olmuştur. Yemin ederek size temin

Read More »
ATATÜRK İlkeleri: Cumhuriyetçilik

ATATÜRK İlkeleri: Cumhuriyetçilik

admin Şubat 11, 2017 0

“Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare cumhuriyet idaresidir.” (1924)        “Bugünkü hükûmetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilatı ve hükûmetidir ki, onun ismi Cumhuriyet’tir. Artık

Read More »
Atatürk’ün Dış Politika İlkeleri

Atatürk’ün Dış Politika İlkeleri

admin Mayıs 3, 2015 0

Atatürk, dış politika ile ilgili dengeli ve barış sever bir yol izleyen büyük bir devlet adamıdır. Onun bütün dünyaya örnek teşkil etmiş olan dış politika anlayışı ve bu anlayışın özünde yatan dış politika ilkeleri

Read More »
Felsefe Alanında Atatürkçülük

Felsefe Alanında Atatürkçülük

admin Nisan 26, 2015 0

Felsefe alanında Atatürkçülük akılcılığa, müspet bilim kavramına dayanır. Bu, bütün kapsayan ve geniş anlamıyla söz konusu olan bir kavramdır. Buna göre dünyayı, olayları ve her şeyi kavramak için müspet bilime gidilmelidir. Bilimsel düşünüş, özgürlüğü

Read More »
Atatürkçülüğün Özellikleri – Nitelikleri

Atatürkçülüğün Özellikleri – Nitelikleri

admin Nisan 7, 2015 1

Atatürkçülüğün özelliklerini ve niteliklerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz: – Atatürkçülük; kendini Türk bilen. Türk’üm diyen herkesi Türk sayar. – Atatürkçülük; Kendini Vatan ve Milletine adamak demektir. – Atatürkçülük; çalışkanlık, dürüstlük, gerçekçilik demektir. – Atatürkçülük; baskı,

Read More »
Atatürk İlkeleri, Atatürk’ün Siyasi ve Askeri Kişiliği

Atatürk İlkeleri, Atatürk’ün Siyasi ve Askeri Kişiliği

admin Mayıs 28, 2014 1

Atatürk İlkeleri, Atatürk’ün Siyasi ve Askeri Kişiliği Bu konferans, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi’nce düzenlenmiş olup, Merkez tarafından bu konferansı vermekle görevlendirilmiş bulunmaktayım. Konferansın konusu, başlığından da anlaşıldığı gibi,

Read More »
Cumhuriyetçilik ilkesi,Cumhuriyetçilik nedir?

Cumhuriyetçilik ilkesi,Cumhuriyetçilik nedir?

admin Mayıs 24, 2014 0

Tags: cumhuriyetçilik ilkesi,cumhuriyetçilik nedir,cumhuriyetçilik ilkesi nedir,cumhuriyetçilik ilkesinin önemi Atatürk’ün Cumhuriyetçilik İlkesi ve Özellikleri Cumhuriyetçilik, devletin yönetim şekli olarak cumhuriyeti benimseme, onu fazilet rejim olarak tanımlama, değerlendirme, koruma ve yaşatma demektir. Cumhuriyetçilik ilkesi, millî egemenlik ve

Read More »
Atatürk’ün Laiklik İlkesi ve Özellikleri

Atatürk’ün Laiklik İlkesi ve Özellikleri

admin Mayıs 24, 2014 0

Atatürk’ün Laiklik İlkesi ve Özellikleri Lâiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, din ve vicdan hürriyetinin devlet tarafından güvence altına alınmasıdır. Lâiklik, devlet yönetiminde aklın ve bilimin esas alınmasını öngörür. Lâik devlette, kişiler ibadet

Read More »