Atatürk Devrimleri »

Atatürk devrimleri ve açıklamaları

Atatürk devrimleri ve açıklamaları

admin Nisan 2, 2017 0

Harf Devrimi: Öğrenilmesi son derece güç olan Arap harflerinin yerine Türk harflerinin kullanılmasının sağlandığı harf devrimi “Türk Harfleri” adıyla 1353 sayılı kanunla, 1 Kasım 1928’de kabul edildi. Türkçe’nin yapısına en uygun alfabe olduğuna karar

Read More »
Ekonomik alanda yapılan inkılaplar

Ekonomik alanda yapılan inkılaplar

admin Şubat 23, 2017 0

Ekonomik alanda yapılan inkılaplar 1-Milli Ekonominin Kurulması Bir toplumun ekonomik hayatı, ülkenin yer altı ve yer üstü kaynaklarının kullanılması ve ihtiyaçlarının karşılanması işinin tümüdür. Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonominin durumu Cumhuriyetin ilk yıllarında, her alanda

Read More »
Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar

Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar

admin Şubat 23, 2017 0

Eğitimin birleştirilerek millileştirilmesi ve Türk milletinin kültürel açıdan geliştirilmesi adına yapılan çalışmalar. Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar. 1-Milli Eğitim Eğitim Politikası Eğitim, bir toplumdaki kültür değerlerini genç nesillere aktararak milletin birlik ve beraberlik

Read More »
Toplumsal alanda yapılan inkılaplar

Toplumsal alanda yapılan inkılaplar

admin Şubat 21, 2017 0

Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması (30 Kasım1925) Cumhuriyetin ilk yıllarına gelinceye kadar, toplum hayatında tekke, zaviye ve türbeler önemli bir yer tutuyordu. Tasavvufa dayanan, Allah’a ulaşmak için tutulan yola tarikat, tarikat mensuplarının toplandığı dini

Read More »
Atatürk Devrimleri Nelerdir

Atatürk Devrimleri Nelerdir

admin Şubat 11, 2017 0

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her alanda yapmış olduğu devrimler (yenilikler) ile Türkiye Cumhuriyeti’ne çağ atlatmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk devrimleri ile çağdaş bir ülke konumuna gelerek, tüm dünyada saygınlığını arttıran atılımcı bir Atatürk Türkiye’si olarak

Read More »
Saltanatın Kaldırılması – 1 Kasım 1922’de Ne Oldu

Saltanatın Kaldırılması – 1 Kasım 1922’de Ne Oldu

admin Aralık 27, 2016 0

Mudanya ateşkes antlaşmasından sonra barış konferansı hazırlıkları başladığında İstanbul hükümeti TBMM Hükümetinin yanında görüşmelere katılmak istediğini belirtmiştir.İtilaf devletleri de bunu destekleyerek iki hükümet arasında görüş ayrılıklarının çıkmasını sağlayıp bundan yararlanmak istemişlerdir.Mustafa Kemal Paşa buna

Read More »
26 Eylül ‘Dil Bayramı’ kutlu olsun

26 Eylül ‘Dil Bayramı’ kutlu olsun

admin Eylül 26, 2014 0

Türkiye Cumhuriyeti’nde uluslaşma sürecini tamamlayan Türk Devriminin ya da Atatürk devrimlerinin en önemli basamaklarından ilki cumhuriyetin kuruluşundan dört yıl sonra yapılan harf devrimi, ikincisi de cumhuriyetin kuruluşundan dokuz yıl sonra 26 Eylül 1932’de düzenlenen

Read More »
NUTUK Hakkında Kısa Bilgi-Nutuk Özeti

NUTUK Hakkında Kısa Bilgi-Nutuk Özeti

admin Haziran 2, 2014 0

Nutuk nedir, nutuk özeti, nutuk oku, nutuk hakkında bilgi Nutuk yeni Türkiye devletinin yazılan ilk tarihidir. Yazarı Mustafa Kemal Atatürk’tür. Yaptığı tarihi gelecekteki Türk insanına tanıtabilmek amacıyla bu kitabı kaleme almıştır. Nutuk: Atatürk tarafından

Read More »
Atatürk’ün İlke ve İnkılapları Tablosu

Atatürk’ün İlke ve İnkılapları Tablosu

admin Mayıs 24, 2014 1

Atatürk İlke ve İnkılâpları Tablo Halinde – Atatürk İlke ve İnkılâpları Tablosu Atatürk İlke ve İnkılâpları Tablosu ile İlgili – Açıklamalı Atatürk İlke ve İnkılâpları Tablosu Mustafa Kemal Atatürk 29 Ekim 1923 yılında resmen ilan

Read More »
Atatürk İlke Ve İnkılapları’nın Dayandığı Esaslar

Atatürk İlke Ve İnkılapları’nın Dayandığı Esaslar

admin Mayıs 24, 2014 0

Atatürk İlke Ve İnkılapları’nın Dayandığı Esaslar Atatürk ilke ve inkılâplarının dayandığı sosyal, siyasal, kültürel ve tarihî temeller vardır. Değişik konularda değindiğimiz bu esasları, toplu olarak şöyle sıralaya biliriz: – Millî tarih bilinci, – Vatan

Read More »